top of page

NORDENHAMS
REVISIONBYRÅ

Grafisk Profil.

Den sirliga formen på "det granskande ögat" gör sig modern i kontrast mot den klassiska antikvan i texten, som symboliserar tyngd och stabilitet.

 

bottom of page