top of page

RK TRAVEL GROUP

Utöver att formge tidningen Resekuriren gör jag löpande marknadsmaterial för RK Travel Group. Som t.ex. roll-ups och annonser. 

 

bottom of page